קורס הכנה להסמכת CSCP - Certified Supply Chain Professional

 

הקורס שיאפשר לכם להשיג את ההסמכה הבינלאומית היוקרתית מטעם APICS.

ההסמכה מכסה את תחום שרשרת האספקה מנקודת מבט אסטרטגית תוך שימת דגש על שרשרת האספקה המורחבת מחוץ לגבולות הארגון (לקוחות וספקים). 

הסמכת ה- CSCP מסייעת לכם לרכוש את הידע והסטנדרטים בתעשיה ולפתח יכולת שיפור התפעול בארגונכם. מאז השקת ההסמכה בשנת 2006 למעלה מ- 21,000 מנהלים מ 100 מדינות רחבי העולם עברו את ההסמכה

בקורס ישולבו דוגמאות מתעשיות שונות תוך השתתפות פעילה של המשתתפים.

על APICS 

ארגון APICS נחשב בעולם כסטנדרט של יכולות מקצועיות בתחומי הייצור וניהול המלאי. הארגון  נוסד בשנת 1957 ומוכר כגוף הידע, החינוך וההסמכה המוביל בעולם בתכנים של שרשרת אספקה ותפעול.

מילון המונחים של APICS כולל למעלה מ 4000 מושגים מקצועיים בתחומי התפעול, שרשרת האספקה, הייצור, הלוגיסטיקה והרכש.

 

ארגון APICS מבצע מחקר בינלאומי של ניתוח עיסוקים אחת ל 3-5 שנים שבמהלכו מבוצע ניתוח של התחומים בהם עוסקים בעלי תפקידים בעולם שרשרת האספקה, התפעול והלוגיסטיקה. פורום של מומחי תוכן בודק את הנתונים הכמותיים והאיכותניים ומעדכן את התכנים בהסמכה בהתאם

קהל היעד: מנהלי תפעול, מנהלי שרשרת אספקה, מנהלי ייצור ומנהלי רכש בדרג ניהולי בכיר המעוניינים בהסמכה בינלאומית

משך הקורס: 8 מפגשים שבועיים בני 5 שעות - סה"כ 40 שעות לימוד

חומרי לימוד: ערכת לימוד של 5 ספרים + חוברת שקפים + ערכת לימוד מקוונת הכוללת תרגילים ומבחנים לדוגמה

על המרצים: מרצים מוסמכים מטעם APICS בעלי נסיון רב שנים בתחום שרשרת האספקה במגזרי התעשיה, ההפצה והקמעונאות

עלות הקורס: 9,560 ש"ח + מע"מ

עלות הבחינה: 950 דולר + מע"מ

יתרונות למנהל

 • השארו מעודכנים בתחומי הידע החשובים ביותר למומחי שרשרת אספקה 

 • הרחיבו אופקים לכל רוחב תחומי שרשרת האספקה והניעו תהליכים ורעיונות חדשים בארגון

 • קבל יתרון תחרותי בשוק בתפקידי מפתח

 • קבל הכרה בינלאומית כמומחה שרשרת אספקה

 • הגדלה משמעותי ביכולת למלא תפקידי מפתח בחו"ל

 • הדגימו מחויבותכם ארוכת הטווח למקצוע

יתרונות לארגון / מעסיק

 • שיפורים משמעותיים לרוחב שרשרת האספקה בארגון החל מניהול ביקושים, ניהול רשת הפצה, תכנון הייצור, ניהול המלאי וניהול הרכש

 • פיתוח יכולות שיפור פנים ארגוניים 

 • שיפור ממשקי עבודה עם לקוחות וספקים בינלאומיים

 • הדרך להפוך את תחום שרשרת האספקה ליתרון תחרותי משמעותי

 • פיתוח ההון האנושי באחד האטסטרגיים והמורכזים  ביותר

מדגם נושאים שיכוסו בהקורס: 

מודול I - עיצוב שרשרת האספקה

A - עיצוב אסטרטגיית שרשרת אספקה: הסביבה העסקית, אסטרטגיות תחרותיות, אסטרטגיות שרשרת אספקה, מודל בשלות 
     בשרשרת האספקה, יכולות ליבה, שיקולי מאקרו-כלכלה, דוחות פיננסיים ועוד.

B - עיצוב שרשרת האספקה: אינטגרציה רוחבית ואופקית, לוגיסטיקה חוזרת, עיצוב וקונפיגורציות שרשרת אספקה, מלאי
     טכנולוגיה ומדדי בקרה, אופטימזציה של הרשת הלוגיסטית, יישומים טכנולוגיים ועוד.

מודול II - שרשרת האספקה - תכנון וביצוע

A - רכש ואספקת מוצרים ושירותים: תחזיות וניהול ביקושים, היררכיית תכנון הייצור והבקרה, תהליכי S&OP, תכנון אב MPS,
     תכנון דרישות חומרים (MRP), ניהול קיבולות, פונקציות המלאי והשפעתן על דוחות כספיים, מודלים ותכנון ובקרת מלאי, ניהול
     אספקות, לוגיסטיקה והובלה, איזון בין מחסנים להובלות, ועוד.

B - ניהול שותפויות עם ספקים ולקוחות: שיקולי סחר, רגולציה וזרימת הון, סגמנטצית שוק, סגמנטציית לקוחות וסגמנטציית
     ספקים, ניהול יחסי לקוח (CRM), ניהול יחסי ספקים (SRM), משא ומתן ושיתופי פעולה, שיקולי לוגיסטיקה חוזרת וגריטה

C - ניהול לוגיסטיקה הפוכה: אסטרטגיה ועיצוב לוגיסטיקה חוזרת, יתרונות ועלויות, היררכיית טיפול בחומרי לוואי וחומרים
     מסוכנים

מודול III - יישום תהליכי Best Practice

A - סטנדרטים, רגולציה וקיימות: סטנדרטים בינלאומיים, ייצוא/ייבוא, זכויות קניין, ראיית חשבון בינלאומי, מיסים וחוקי עבודה,
     סטנדרטיים בינלאומיים באחריות תאגידית, תקני איכות, תקני איכות סביבה, בטיחות ואחריות חברתית.

B - ניהול סיכונים בשרשרת האספקה: זיהוי סיכונים בשרשרת אספקה, ניתוח סיכונים כמותי ואיכותי, ניהול תוכנית סיכונים,
      מניעה, תוכניות חירום ושרידות עסקית.  

C - ניתוח, מדידה ושיפורים בשרשרת האספקה: מדדים בשרשרת אספקה, מודל SCOR, תוכניות לשיפור מתמיד, פילוסופיות
      ניהול רזה (LEAN) ו JIT, פילוסופיות שיפור מתמיד נוספות.

© 2015 by Practical Consulting

FOLLOW US:

 • LinkedIn Social Icon