עקרונות שרשרת האספקה - APICS Principles

 

סדרת קורסי עקרונות (Principles) של APICS כוללת חמישה קורסים שבכל קורס 11 פרקים ו 2 מבחנים. קורסים אלו יקנו לעובדי הארגון את תשתית הידע של העקרונות, מונחים, שיטות, טכניקות ושפת תחום ניהול התפעול ושרשרת האספקה (טרמינולוגיה). בין השאר העובדים ילמדו כיצד אסטרטגיות ניהול התפעול משפיעות על ביצועי הארגון כולו. החומרים כוללים נושאים מתקדמים גם עבור עובדים בעלי רקע בתחום.​

עקרונות ניהול המלאי (Principles of Inventory Management)

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה בתחום ניהול המלאי ולאפשר לבעלי התפקידים הבנה עמוקה יותר לגבי תפקידם ואחריותם בתחום ניהול המלאי, בקרה על המלאי והשפעתו על ביצועי הארגון. המשתתפים ילמדו את הטרמינולוגיה והידע החיוניים ליישום את עקרונות ניהול המלאי.

נושאי הקורס:

יסודות ניהול התפעול - Operations Management Foundations
יסודות ניהול המלאי - Fundamentals of Inventory Management
מטרות המלאי ותפקידיו - Purpose and Function of Inventory
ניהול עיתוד מלאי - Inventory Replenishment Management
טכניקות מתקדמות בעיתוד מלאי ומדדים - Inventory Management Techniques 
ניהול רזה - תפיסה ושיטות - Lean Inventory - Concept and Practice
יסודות ניהול הרכש - Fundamentals of Purchasing
אסטרטגיות סורסינג - Sourcing Strategies
ניהול תפעול הרכש וביצועים - PO Management and Performance Measurement

עקרונות התכנון (Principles of Operations Planning)

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה בתחום עקרונות תכנון הייצור והטכניקות המשמשות בכל רמה החל מהרמה האסטרטגית ועד הרמה הטקטית.

נושאי הקורס:

יסודות ניהול התפעול - Operations Management Foundations
יסודות התכנון - Planning Foundations
תהליכי חיזוי - Forecasting
תהליכי ניהול ביקושים - Demand Management
תכנון המכירות והתפעול - Inventory Management Techniques & Performance
תכנון ברמה האסטרטגית - Aggregate Operations Planning
יסודות תוכנית אב - Master Scheduling Foundations
תהליך תכנון אב לייצור - Master Scheduling Processes
מערכות תפעול - Operations Systems

עקרונות ניהול הייצור (Principles of Manufacturing Management)

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה בתחום עקרונות ניהול הייצור. הקורס מכסה בין היתר נושאים של ניהול בסביבות ייצור שונות, מערך מפעלים, עצי מוצר (BOM) וניתובים, ניהול ובקרת ייצור, עבודה עם MRP ועוד.

נושאי הקורס:

יסודות ניהול התפעול - Operations Management Foundations
מבוא לניהול הייצור - Introduction to Manufacturing Management
מבנה עץ מוצר - Manufacturing Product Structures
עקרונות תכנון דרישות חומרים - (Basics of Material Requirements Planning (MRP
ניהול תד"ח - Managing with MRP
תכנון וניהול קיבולות - Capacity Planning and Management
פעילות בקרת ייצור- Production Activity Control
תכנון זימון ייצור - Advanced Scheduling

ניהול ייצור רזה - Lean Production Management.

עקרונות לוגיסטיקה והפצה (Principles of Distribution and Logistics)

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה בתחום עקרונות הלוגיטיקה וההפצה. הקורס מכסה בין היתר נושאים של יסודות ניהול לוגיסטי, עקרונות ופעילויות של תפעול מחסן, עקרונות ופעילויות של ניהול תחבורה, רשת הפצה ועוד.

נושאי הקורס:

יסודות ניהול התפעול - Operations Management Foundations
מבוא ללוגיסטיקה והפצה - Introduction to Distribution and Logistics
עיצוב הרשת הלוגיסטית - Channel Network Design
ניהול מלאי - Inventory Management
ניהול דרישות הפצה - (Distribution Requirements Planning (DRP
ניהול אחסנה - Warehouse Management
אריזה וניהול המלאי - Packaging and Material Handling
ניהול תחבורה - Transportation Management

עקרונות ניהול התפעול (Principles of Managing Operations)

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה בסיסיים בתפיסות, תהליכים וכלים הנדרשים לתכנן ולנהל ארגונים. הקורס עוסק בעיצוב של מערכות לייצור מוצרים ושירותים ואופן התפעול של מערכות אלו.

נושאי הקורס:

יסודות ניהול התפעול - Operations Management Foundations
תהליכים ותפעול - Operations Management Foundations
ניהול פרויקטים - Project Management
תהליכי פיתוח מוצרים - Product Design and Development
ניהול כולל לאיכות - Total Quality Management
בקרת איכות סטטיסטית - Statistical Quality Control
שיפור ואופטימיזציית תהליכים - Process Improvement and Optimization
ניהול ארגוני ומדדי ביצוע - Organizational Management and Performance

© 2015 by Practical Consulting

FOLLOW US:

  • LinkedIn Social Icon